WM1000

WM1000 är ett av Wood-Mizer's sågverk för grovt timmer!

Behöver ni ett sågverk för att såga stockar upp till 170 cm

diameter så är WM1000 något ni bör titta på!