VI UTFÖR MOBIL LEGOSÅGNING

Vi använder ett Wood-Mizer LT70 med dieseldrift

och full hydraulisk timmerhantering.

Vi sågar normalt stockar med en längd på 6,6 meter,

Ca. 1 meter grova stockar kan vi såga.

Vi sågar med hög kapacitet och hög precision.

Vi sågar i stora delar av gästrikland och delar av dalarna.

För mera information, kontakta:

Kjell Larsson

MEKWOOD AB

Besöksadress:

Magasinsgatan 29

812 31 STORVIK

Tel. 0290-51565,  070-6797965,  kjell.larsson@mekwood.se